Bodhi Path

O centrách a meditačných skupinách Bodhi Path

Bodhi Path je medzinárodná organizácia buddhistických centier, ktoré založil Šamar Rinpoče (taktiež známy ako Šamarpa). Centrá Bodhi Path podporujú prístup k buddhizmu, ktorý nie je založený na striktom nasledovaní príslušnosti k jeho rôznym tradíciám (tib. rime). Učitelia Bodhi Path poskytujú inštrukcie k buddhistickej meditácii a filozofii a ponúkajú pomoc pri praktikovaní buddhizmu.

Prihláste sa k odoberaniu noviniek o dianí v centre

Úsilie centier Bodhi Path

Prostredníctvom spoločného štúdia a praxe sa rozvíja zmysel pre duchovnú komunitu, ktorá následne podporuje naše individuálne štúdium a prax buddhizmu.

„Existujú dve úrovne úžitku, ktoré zažíva ten kto praktikuje meditáciu. Prvou je okamžité zlepšenie podmienok v každodennom živote. Prax meditácie vedie k mysli, ktorá je pokojnejšia, vyrovnanejšia a uvoľnenejšia. Keďže myseľ je uvoľnenejšia, situácie, ktoré nás zvyčajne rozčuľujú majú menší význam. Rovnako, prostredníctvom meditácie sa myseľ učí byť nezávislou od vonkajších podmienok a okolností. Myseľ, ktorá nie je ovplyvnená vonkajšími podmienkami je potom schopná objaviť svoju vlastnú stabilitu a vyrovnanosť. Stabilná myseľ, ktorá nie je rozrušená, zažíva v našich životoch menej utrpenia. Toto sú okamžité výsledky, ktoré prichádzajú s pravidelnou meditačnou praxou.“14. Šamar Rinpočhe

Financovanie centra

Bodhi Path Košice patrí pod občianske združenie Bodhi Path Slovensko a je financované výhradne z členských príspevkov a finančných darov. Získané prostriedky používame výhradne na prevádzku centra a jeho činnosť a nik z členov nie je za svoju činnosť nijak odmeňovaný.

Ak vám teda takýto dar ako forma štedrosti navodí pozitívny stav mysle či radosť, môžete tak urobiť buď jednorázovo alebo mesačným členským príspevkom. Každý príspevok si vysoko ceníme.

Názov účtu: BODHI PATH SLOVENSKO
IBAN: SK23 7500 0000 0040 2995 8237
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Odporúčaný mesačný členský príspevok: 15 EUR
(študenti, nezamestnaní a dôchodcovia 9 EUR)

Ak sa jedná o pravidelné mesačné členské príspevky, uveďte prosím do správy pre prijímateľa meno a priezvisko.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na tel. č. 0911 951 110

Pridajte si nás na Facebooku

©2005-2022 Občianske združenie Bodhi Path Slovensko

This website was designed with Mobirise