Ako rozvrhnúť každodennú prax

14. Šamar Rinpočhe, Mipham Čhökji Lodrö

Ako rozvrhnúť každodennú prax použitím metód uvedených v knihe „Cesta k prebudeniu“ *
  • RÁNO - Ráno cvičte meditáciu pokojného spočívania s počítaním cyklov dýchania. Urobte to asi päť minút a potom si dajte malú prestávku a na chvíľu si oddýchnite. Potom urobte ďalších päť minút a ďalšiu prestávku. Robte toľko krátkych sedení s prestávkami ako je možné v rámci času, ktorý na to máte. Napokon, na konci meditačného sedenia vyčleňte asi päť minút pre meditáciu na nezrodenú podstatu. 
  • POČAS DŇA - Cez deň, kedykoľvek máte nejaký voľný čas, je veľmi dobré cvičiť pozorovanie mysle a meditáciu na nezrodenú podstatu.
  • VEČER - Predtým, ako idete spať, by ste mali cvičiť tonglen tak dlho, ako je to možné.
  • CEZ VÍKENDY - Cez víkendy, keď máte viac voľného času, môžete vo svojom centre robiť dlhšie meditácie a počúvať tam učenia a diskusie. Ak nežijete v blízkosti centra, môžete skúsiť počúvať zvukové a obrazové nahrávky učení dharmy vyučovaných v iných centrách Bodhi Path, alebo sami robiť rozsiahlejšie praxe — napríklad 35 Buddhov alebo Štyri Základy (tib. ngondro).
  • ĎALŠIE RADY - Bolo by dobré vždy trénovať vašu myseľ, aby si pamätala na lodžongové slogany, najmä na „Zamyslite sa nad veľkou láskavosťou všetkých bytostí“ a „Tri objekty, tri jedy, tri korene cnosti“. Tieto myšlienky si môžete pretvoriť pomocou vlastných slov a urobiť z nich básne alebo ich spievať s pomocou melódií – čokoľvek vás inšpiruje!

Šamar Rinpočhe

* Tieto rady sú Rinpočheho odpoveďou na viaceré otázky ohľadom štruktúry každodennej praxe. Hoci základné techniky týchto metód sú popísané v knihe The Path to Awakening, je nevyhnutné, aby ste sa stretli s učiteľom dharmy, ktorý vám odovzdá úplné inštrukcie k praxiam – iba tak budú plne účinné.

©2005-2022 Občianske združenie Bodhi Path Slovensko

Mobirise site creator - Check this