Šamar Rinpočhe

14. Šamarpa Mipham Čhökji Lodrö

Šamar Rinpočhe Mipham Čhökji Lodrö (1952-2014) bol 14. Šamarpa alebo láma s červenou korunou Tibetu.

14. Šamarpa Mipham Čhökji Lodrö
14. Šamarpa Mipham Čhökji Lodrö
Karmapa, duchovný vodca školy tibetského buddhizmu Karma Kagjü a Šamarpa, sú považovaní za dve rôzne manifestácie jednej a tej istej prebudenej bytosti. V tibetčine sa tiež o nich hovorí ako o „Karmapa Ša Mar Nag“ čo znamená Karmapovia s čiernou a červenou korunou. Preto zodpovednosť za vedenie druhej najstaršej školy tibetského buddhizmu leží rovnako na Šamarpovi. Od smrti 16. Karmapu v roku 1981, bol Šamar Rinpočhe hlavou a hlavným držiteľom línie buddhizmu Karma Kagjü.

Vzdelanie

Vo veku piatich rokov boli Šamar Rinpočhe spolu s jeho bratom Džigme Rinpočhem poslaní svojou mamou k 16. Karmapovi do kláštora Tsurphu v centrálnom Tibete. Rinpočhe strávil nasledujúcich 24 rokov svojho života prijímaním všetkých transmisií línie Karma Kagjü priamo od 16. Karmapu, čím sa udržuje neprerušená línia vzácnych učení od jedného držiteľa línie k ďalšiemu.

Cestovanie po celom svete

Rinpočhe ďalej pokračoval v odovzdávaní učení a transmisií v centrách Karma Kagjü po celom svete. Po celú dobu venoval čas a úsilie rozvoju vhodného vzdelávaciemu systému pre mníchov v Indii a Nepále. Rinpočhe si uvedomil význam týchto inštitúcií nielen pre budúcnosť Karma Kagjü, ale buddhizmu obecne. Tu sú niektoré z kľúčových inštitúcií Rinpočheho:
  • Základná škola Diwakar v Takdahu, Dardželing, India
  • Budhistická akadémia Diwakar v Kalimpongu, Západné Bengálsko, India
  • Karmapov medzinárodný buddhistický inštitút (KIBI) v Novom Dillí, ktorý slúži ako univerzita pre zahraničných študentov
  • Inštitút Šharminub v Káthmandu v Nepále, ktorý bude nakoniec slúžiť ako univerzita pre pokročilé buddhistické štúdiá

Šamar Rinpočhe tiež založil v areáli Šharminub, centrum Nera Džana pre ústrania pre vybraných pokročilých mníchov, ktorí sa zameriavajú na meditáciu mahámudry, pričom 35 buddhov je ich hlavnou dennou praxou. Mnísi v Nera Džana sú mimoriadne dôležití pre čistotu rozsiahlej mandaly Šamar Rinpočheho, pretože urdržujú všetkých 253 sľubov vinaje a venujú sa praktizovaniu v prospech všetkých cítiacich bytostí.

Centrá Bodhi Path

V roku 1996 začal Šamar Rinpočhe organizovať buddhistické centrá Bodhi Path, sieť centier založených na nesektárskom prístupe k buddhizmu. Osnovy Bodhi Path centier sú zakotvené v učeniach indického buddhistického majstra Atíšu z 11. storočia, v podobe v akej ich odovzával Gampopa. Metódy Atíšu sú najúčinnejšie na upokojenie mysle a prehlbovanie múdrosti a navyše sa môžu učiť a používať sekulárnym spôsobom.

Nadácia nekonečného súcitu

V januári 2009 založil Šamar Rinpočhe v Hongkongu Nadáciu nekonečného súcitu (Infinite Compassion Foundation - ICF) s cieľom chrániť a presadzovať práva zvierat. Rinpočhe sa obzvlášť zaujímal o šírenie povedomia o humánnom zaobchádzaní so zvieratami, ktoré sú chované na konzumáciu mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov. Namiesto propagácie vegetariánstva sa Rinpočhe zasadzoval za transformáciu mäsového priemyslu aby už zvieratá nemuseli žiť a hynúť v brutálnych podmienkach.

ICF bola založená okrem iných aj v krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko a USA. Okrem zvyšovania povedomia o nepriaznivom stave zvierat, nadácia pomáha aj pri podpore Inštitútu Šharminub a rôznych školských projektov v himalájskom regióne, ktoré založil Šamar Rinpočhe. Nadácia s pomocou členov rôznych inštitúcií zohrala kľúčovú úlohu pri poskytovaní pomoci obetiam katastrofického zemetrasenia, ktoré postihlo Nepál v roku 2015.

Publikované knihy

Šamar Rinpočhe napísal niekoľko kníh. V Ceste k prebudeniu poskytuje Rinpočhe rozsiahly komentár k Sedembodovému tréningu mysle od Čhekawu Ješe Dordžeho. Text Čhekawu bol založený na učeniach o výcviku mysle (lodžong), ktoré v 11. storočí priniesol do Tibetu Atíša. Komentár Šamar Rinpočheho objasňuje skrytý význam siedmich bodov Čhekawu. Je to sprievodca zmyslupným životom buddhistu, a zároveň obsiahly manuál meditačných metód.

V knihe Vytváranie transparentnej demokracie: nový model, prvá kniha o demokracii napísaná tibetským budhistickým učiteľom, načrtáva rámec pre vytvorenie skutočného demokratického systému riadenia, ktorý podporuje blahobyt a prosperitu obyvateľstva. Tento model navrhuje systém demokracie založený na decentralizácii politickej moci, podpore politickej gramotnosti medzi obyvateľmi demokratických štátov a ukončení kampaní. Šamar Rinpočhe si želal, aby tento nový model demokracie inšpiroval dobrovoľníkov k tomu, aby sa venovali zlepšovaniu života svojich spoluobčanov prostredníctvom ich úprimnej angažovanosti vo vládnych štruktúrach.

Úmrtie Šamar Rinpočheho

Dňa 11. júna 2014 Šamar Rinpočhe náhle, ale tým najpokojnejším spôsobom, zomrel v jeho európskom sídle, v centre Bodhi Path v Renchen-Ulme v Nemecku. Potom, čo zostal dva dni v Tukdame (meditačná pozícia), Rinpočhe vstúpil do parinirvány 13. júna, na výročie prebudenia historického Buddhu, sprevádzaný tisíckami ľudí, ktorí mu prišli vzdať úctu.

Oficiálna webstránka: www.shamarpa.org

©2005-2024 Občianske združenie Bodhi Path Slovensko

No Code Website Builder