Láma Džigme Rinpočhe

Džewon Džigme Rinpočhe

Láma Džigme Rinpočhe
Láma Džigme Rinpočhe
Láma Džigme Rinpočhe sa narodil v roku 1949 v meste Kham vo východnom Tibete. Keď Číňania v roku 1955 vtrhli do Tibetu, presťahoval sa do kláštora Tsurphu, tradičného sídla Karmapov v Tibete, a nakoniec v roku 1959 spolu s 16. Karmapom a mnohými ďalšími významnými lámami a reinkarnovanými učiteľmi (tib. tulku) všetkých vekových skupín, sa presťahoval do Rumteku v Sikkime. J.S. 16. Karmapa založil kláštor v Rumteku s cieľom zachovať učenia línie Karma Kagjü a umožniť výchovu a vzdelávanie budúcich generácií učiteľov a mníchov. Práve v Rumteku prijal Láma Džigme Rinpočhe spolu s rôznymi regentmi a významnými učiteľmi úplné transmisie priamo od Karmapu.

Sťahovanie do Európy

V roku 1974, počas svojej prvej návštevy v Európe, Karmapa určil Dhagpo Kagjü Ling v Dordogne vo Francúzsku za centrálne európske sídlo svojej činnosti. Láma Džigme Rinpočhe sa stal zástupcom Karmapu a vedúcim tohto centra. Taktiež požiadal Gendün Rinpočheho a Pawo Rinpočheho, aby tam išli a pomohli pri realizácii piatich vízií.

Okrem toho, že prijal všetky hlavné transmisie a učenia od Karmapu, Láma Džigme Rinpočhe bol veľmi blízko a strávil veľa času s Gendün Rinpočhem, Pawo Rinpočhem, Kalu Rinpočhem a Dilgo Khjentse Rinpočhem; od ktorých rovnako prijal množstvo učení a iniciácií.

Po vymenovaní Lámu Džigme Rinpočheho za svojho európskeho zástupcu, J.S. 16. Karmapa povedal: „V osobe Lámu Džigme Rinpočheho vám nechávam svoje srdce.“ Práve v tomto duchu pokračuje Džigme Rinpočhe vo svojej činnosti v Európe, intenzívne cestuje, navštevuje a vyučuje v rôznych centrách a inšpiruje všetkých, ktorí sa s ním stretnú. 

Aktivita bódhisattvu

Láma Džigme Rinpočhe už viac ako 30 rokov vyučuje a stretáva sa s ľuďmi všetkých kultúr a prostredí, čo mu umožňuje hlbšie porozumieť ľuďom na západe a rozvíjať jedinečný pohľad na prax dharmy na Západe. Je to dôkaz jeho výnimočnej duchovnej skúsenosti a neochvejnej oddanosti pomáhať všetkým cítiacim bytostiam, čo z neho robí skutočne pozoruhodného a všeobecne rešpektovaného buddhistického majstra.

Oficiálna webstránka: www.jigmela.org

©2005-2024 Občianske združenie Bodhi Path Slovensko

HTML Editor