Thaje Dordže

Jeho svätosť 17. Gjalwa Karmapa

Od detstva v Tibete k cestovaniu po svete ako jeden z hlavných buddhistických predstaviteľov. Od tradičných textov k sociálnym sieťam. Životný príbeh Thaje Dordžeho, Jeho Svätosti 17. Gjalwa Karmapu pokrýva Východ a Západ tak ako jeho aktivita premosťuje tradičné hodnoty a súčasné otázky.

Jeho Svätosť 17. Gjalwa Karmapa Thaje Dordže
Jeho Svätosť 17. Gjalwa Karmapa Thaje Dordže
Karmapa sa narodil 6. mája 1983 v centrálnom Tibete. Jeho rodičia boli významný láma línie Ňingma, Mipham Rinpočhe a Dečhen Wangmo. Odkedy dokázal rozprávať vravel im že je Karmapa. Karmapovia sú hlavnými predstaviteľmi línie Karma Kagjü tibetského buddhizmu.

V marci 1994 v súlade s 900-ročnou tradíciou bol Thaje Dordže uvedený na trón ako 17. Karmapa. Rozpoznal ho druhý najvyšší láma línie Karma Kagjü, Jeho Svätosť 14. Künzig Šamar Rinpočhe. 14. Šamar Rinpočhe, Mipham Čhökji Lodrö bol sám rozpoznaný 16. Karmapom a Jeho Svätosťou Dalajlámom v roku 1957 a oficiálne uvedený na trón v roku 1963. Künzig Šamar Rinpočhe opustil tento život 11. júna 2014.

História Karmapov

Prvý Karmapa Düsum Khjenpa sa narodil v roku 1110. Prvý Dalajláma Gendün Drub v roku 1391. Línia Karmapov predstavuje najdlhšiu neprerušovanú reťaz reinkarnovaných hlavných predstaviteľov spomedzi všetkých štyroch škôl tibetského buddhizmu.

Karmapa opustil Tibet v roku 1994. V roku 2003 dokončil svoje formálne vzdelanie keď získal titul Vidjadhara, alebo držiteľ znalostí sútier a tantier.

Trinle Thaje Dordže znamená Neobmedzená nemeniaca sa buddhovská aktivita. Karmapa sídli v Dillí v Indii.

Karmapove súčasné aktivity

Dnes Karmapa často cestuje, stretáva študentov, mladých ľudí, svetových vodcov a popredné osobnosti v oblasti duchovna, mieru, riešenia konfliktov a vzdelania. Má duchovnú zodpovednosť za vyše 900 kláštorov a meditačných centier po celom svete.

Karmapove aktivity zahŕňajú posilňovanie postavenia mladých ľudí, stretávanie sa so svetovými vodcami a poprednými osobnosťami v oblasti duchovna, mieru, riešenia konfliktov a vzdelania a tvorbou videí a článkov na propagáciu mieru a prosperity v našom svete.

Karmapa definuje vzdelanie ako „znalosť ponúkajúcu súcit a múdrosť“. Rozvíjanie našich vnútorných hodnôt súcitu a múdrosti – nášho vnútorného bohatstva – nám umožňuje zažívať pokoj.

Viac než polovica svetovej populácie je vo veku menej ako 30 rokov. Pre Karmapu sú teda mladí ľudia tí, ktorých je nevyhnutné zapojiť do tvorby mieru v našom svete. Karmapa hovorí „Je nevyhnutné podporovať nemateriálne hodnoty aby nám pomohli rozvíjať sa ako vyrovnané a užitočné ľudské bytosti.“

Oficiálna webstránka: www.karmapa.org

©2005-2024 Občianske združenie Bodhi Path Slovensko

Drag and Drop Website Builder