Meditácia upokojenia mysle a vhľadu

Meditácia upokojenia mysle a vhľadu

Meditácia upokojenia mysle (tib. šinä, skt. šamatha) je veľmi účinná technika a je osviežujúca a nekomplikovaná. Existuje množstvo odlišných metód a všetky majú rovnaký základný účel, umožniť mysli aby dokázala zotrvať pokojne a neprerušene v stabilnom stave jednobodovej koncentrácie v priebehu dlhého časového obdobia. Začíname sa učiť nehybne sedieť po dobu desať, dvadsať alebo tridsať minút, postupne rozširujúc dobu meditačného sedenia. Schopnosť zotrvať v stave úplného meditačného pohrúženia je považovaná za nesmierne pokročilú, ale i v začiatočných štádiách meditácie sa môžeme naučiť ticho sedieť a byť si vedomí mysle, pozorujúc tok vyvstávajúcich a prechádzajúcich myšlienok, ktoré sú ako pohyb letiacich mrakov po jasnej oblohe.

„Úvod do meditácie“ víkendový študijno-meditačný kurz, 9-11. august 2019

„Úvod do meditácie“ víkendový študijno-meditačný kurz, 9-11. august 2019

Srdečne vás pozývame na víkendový študijno-meditačný kurz na tému „Úvod do meditácie“. Inštrukcie k meditácii pokojného spočívania (skt. šamatha, tib. šinä) a vysvetlenie základov buddhizmu odovzdá inštruktor pražského centra Bodhi Path, Pavel Štika, na základe inštrukcií Džigme Rinpočeho, pre ktoré vysvetlenia a komentár zostavila láma Džungne.