site templates free download


myseľ (tib. སེམས་)

„Myseľ nejestvuje ako niečo hmatateľné, nie je to fyzicky jestvujúca vec.
Je bezhraničná a priestorná.“  —Šamar Rinpoče

© 2005-2019 Občianske združenie Bodhi Path Slovensko